Hút bể phốt tại huyện phúc thọ

Hút bể phốt tại Phúc Thọ

Là một huyện ngoại thành Hà Nội, nhiều dịch vụ chưa phát triển ở Phúc Thọ. Dịch vụ hút bể phốt là một...