Hút bể phốt tại huyện đan phượng

Hut-be-phot-dan-phuong

Hút bể phốt tại Đan Phượng

Công ty môi trường đô thị 268  có đầy đủ tố chất về năng lực, kinh nghiệm, nhân lực; thiết bị, tài...